Japonca Öğrenmek Ne Kadar Zor?

japonca zor mu

Diğer dillerden çok farklı olan Japonca, dil öğrenme konusunda bir gizem havasına sahiptir. Japonca Ryukyuan dilleriyle akrabadır ve kökeni belirsizliğini korur. Öğrenmesi İngilizce, Almanca gibi az çok aşina olunan dillere göre nispeten zor dillerden biri olarak kabul edilir.

Japonca, Japonya’nın tek dilidir ve 128 milyon kişinin neredeyse tamamı bu dili konuşmaktadır. Çoğu ülkenin sınırları içinde birkaç ana dil yaygın olarak konuşulmaktadır.

2006 yılı Japan Foundation verilerine göre Japonya dışında, 133 ülkede 2,98 milyon insan 13.639 kurumda Japonca dil eğitimi alıyor. 2003 yılındaki bir önceki ankete göre yüzde 26,4 artan bu sayı, kendi kendilerine öğrenen veya özel ders alan kişileri içermiyor. Güney Kore, en fazla Japonca öğrenen insanların bulunduğu ülkedir.

Japon diline hakim olmak zor mu?

Yaygın inancın aksine, dilbilimciler, konuşulan Japonca’nın diğer dillere kıyasla nispeten daha kolay öğrenilebileceği konusunda hemfikirdir, çünkü yalnızca beş sesli ve 13 ünsüzden oluşan alfabeye sahiptir. Öte yandan, İngilizcede 12 ünlü ve 24 ünsüz vardır.

Japonca fiiller birkaç istisna dışında düzenli çekim kurallarına uyar. Japonca’nın öğrenenler dil kurallarını öğrendikten sonra dile hakim olmaları kolaylaşır. Japon yazı sisteminin dünyadaki en karmaşık sistemlerden biridir, çünkü üç farklı sistemi (kanji, hiragana, katakana) barındırır.

Kanji, Hiragana ve Katakana

Dördüncü yüzyılda yazılı Çince’nin kullanılmaya başlanmasından önce hiçbir yerli Japonca yazı sistemi bilinmemektedir. Hiragana hecesi, Çince karakterlerin telaffuzları için kullanılmaya başlandığı dokuzuncu yüzyıla kadar izlenebilirken, katana kanji’nin bazı bölümlerinden gelişmiştir. Çoğu kanji, Japonca kelime, Çince kökenli kelimelere atıfta bulunmalarına bağlı olarak iki farklı telaffuza sahiptir.

Japonca’ya hakim olmak için kaç Japonca kelime öğrenilmelidir?

Ulusal Japon Dili Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre Japon dergileri içeriklerinde yaklaşık 30.000 kelime kullanıyor, ancak cümlelerin yüzde 90’ı sadece 10.000 kelimeden oluşuyor. Bu rakam, yaklaşık 3.000 kelime bilgisi gerektiren İngilizce ve İspanyolcadan çok büyüktür. Örneğin Fransızca’yı akıcı konuşmak için 2.000 kelime yeterlidir. Japoncanın nispeten geniş bir kelime dağarcığına sahiptir, çünkü neolojizm (söz türetme) yoluyla fazla yabancı kelime benimsemiştir.

Japon dilinin kökeni nedir?

Japonca’nın kökeni hakkında birkaç hipotez vardır. Kore dili, Japonca’ya benzer olmasına rağmen, kelime dağarcığı Japoncadan büyük ölçüde farklıdır. Polinezya dilleri yüzeysel olarak Japoncaya benzeyebilir ve bazı dil bilimciler Polinezyalıların takımadalara uzun zaman önce yerleştiklerine inanır. Japonca’nın Tibet, Myanmar’ı ve Tamil ile bir bağlantı olduğu düşünülür, ancak yalnızca Ryukyuan dillerinin Japonca ile kanıtlanabilir bir bağlantısı vardır. Birlikte Japonic dil ailesini oluştururlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir